Możliwa płatność kartą
Darmowa strefa WIFI
Nasze pomieszczenia są klimatyzowane!
 • Przyjazny gabinet


  Gabinet przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • Badania kontrolne


  Zapraszamy wszystkich pacjentów na bezpłatne badania kontrolne

 • Diagnostyka RTG


  Pantomogram oraz zdjęcia wewnątrzustne

 • Leczenie pod mikroskopem


  Nowoczesny mikroskop stomatologiczny Leica M320

Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci,

Dnia 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

W związku z tym, chcieliśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, nałogi, życie seksualne, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia płatne.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem jest lek. med. Paweł Trzaskowski, tel. 535 858 553. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych. Z inspektorem można się skontaktować wysyłając email na adres: ewa.maciag@adwokatura.pl lub pod nr tel. 509 498 558 .

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 lit. a,b,c,f, RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszeniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, jak również dla celów marketingowych, utrzymania bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza lub przy pierwszej wizycie u specjalisty. Dane powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie, to macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdy czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody;
2. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
4. Żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych;
5. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
7. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt mailowy info@denta-medica.eu lub poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 08-450 Łaskarzew, ul. Garwolińska 2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejski

Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Denta-Medica Paweł Trzaskowski poprzez zakup cyfrowego tomografu z pantomografem” mająca na celu „Rozwój działalności firmy DENTA-MEDICA poprzez zakup cyfrowego tomografu z pantomografem oraz utworzenie nowych i utrzymanie miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia przyznania pomocy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Operacja pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Denta-Medica Paweł Trzaskowski poprzez zakup urządzenia do sedacji wziewnej oraz innowacyjnego unitu stomatologicznego” mająca na celu „Rozwój działalności firmy DENTA-MEDICA w 2019 roku poprzez zakup urządzenia do sedacji wziewnej oraz innowacyjnego unitu stomatologicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.